درباره گروه درس پژوهی فرزانگان

گروه درس پژوهی فرزانگان

ما یک گروه تخصصی پژوهشی هستیم که سعی داریم در مسیر بهبود کیفیت آموزشی در مکدارس ابتدایی تجربیاتمان را با معلمان عزیز در سراسر کشور به اشتراک بگذاریم.

گروه علمی پژوهشی درس پژوهی فرزانگان دانش در تهران مسقر است و با فرهنگیان عزیز از سراسر کشور همکاری میکند.

با ما در ارتباط باشید.